Yöntem ve Teknikler

  • Aile Görüşmeleri (Bireysel Grup) 
  • Çocuk İle Görüşme, Gözlem ve Değerlendirmeler 
  • Ev eğitim Programları 
  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 
  • Dikde 
  • Testler
        Denver II Gelişimsel Tarama Testi
        Frostig Görsel Algı Testi
        Gessel Gelişimsel Değerlendirme Testi
        Bender-GestaldPsiko-Motor Algı ve Koordinasyon Testi
        Benton Görsel Bellek Testi
        Burdon Dikkat Testi
        Wisc-R Zeka Testi
        Bir İnsan Çiz testi
        Cümle Tamamlama Testi
        Marmara Okul Olgunluğu Testi


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon